دانلود بازی Chicken Boy-بچه جوجه ای

خود را آماده کنید تا برترین بازی اکشن سال را تجربه کنید!
پسر مرغی بازی پرسرعتی است که در آن قهرمان هشیار و تُپل این بازی در طول زمان و مکان با دشمنان خود مبارزه میکند. چماق خود را با دکمه های لمسی موجود در بازی بر سر دشمنان بکوبید.

یادگیری بازی آسان است اما تسلط بر آن بسیار دشوار. و به همین دلیل شما را ساعت ها به پای خود خواهد نشاند.