آرشیو : برنامه ها

  • Google Android Device Manager

    Google

    Google Android Device Manager v1.4.4 می تواند به شما کمک کند تا موقعیت مکانی دستگاه اندروید گم شده خود را پیدا کنید و دستگاه و اطلاعات داخل آن را به ...
  • S5 3D پس زمینه زنده

    S5 3D تصویر زمینه زنده، انتزاعی کریستال تصویر پس زمینه با اثر اختلاف منظر ۳D! آن را تا به اندازه فایل کوچک بر خلاف دیگر نسخه های ۳D. شما همچنین می توانید ...
نرخ ارز