S5 3D تصویر زمینه زنده، انتزاعی کریستال تصویر پس زمینه با اثر اختلاف منظر ۳D!

آن را تا به اندازه فایل کوچک بر خلاف دیگر نسخه های ۳D.

شما همچنین می توانید پس زمینه و رنگ های مختلف نور را انتخاب کنید.

برای استفاده از: صفحه اصلی -> منو -> تصاویر پس زمینه -> تصاویر پس زمینه زنده

To use: Home -> Menu -> Wallpapers -> Live Wallpapers


برچسب‌ها :