تگ های آرشیو : ساخت تلگرام با شماره مجازی

  • دانلود Virtual SIM

    شماره مجازی

    Virtual SIM

    Virtual SIM   برنامه ای جهت ساختن شماره مجازی از کشور صربستان می باشد.از طریق این برنامه می توانید با یک شماره مجازی که در اختیار شما قرار میدهد وارد تلگرم و… ...